Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

call boy can tho ku to choi dazm..( co hinh )..DT: 01265 677 678

BOY MENLY THANH PHO CAN THO......KIET 25T...CAO 1M72....NANG 60KG...DT: 01265 677 678.HANG TO THANG....CHUAN....ANH NAO O CAN THO CO NHU CAU THI GOI CHO KIET....DT: 01265 677 678...Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

CALL BOY_ CAN THO. ...KU TO...PHUC VU LAM TINH..DT: 01265 677 678 ( CO HINH )

BOY MENLY THANH PHO CAN THO......KIET 24T...CAO 1M72....NANG 60KG...DT: 01265 677 678.HANG TO THANG....CHUAN....ANH NAO O CAN THO CO NHU CAU THI GOI CHO KIET....DT: 01265 677 678...